Dòng CooVox

Tổng đài IP, giao diện thân thiện

Dòng CooCenter

Giải pháp Call-Center cho SMEs

Giữ doanh nghiệp của bạn luôn trực tuyến với ứng dụng di động CooCall

  • Tích hợp điện thoại di động iOS và Android với dòng sản phẩm CooVox IPPBX.
  • Tăng cường hiệu quả công việc với trải nghiệm phù hợp trong văn phòng và đầy đủ tính năng.
  • Giảm cước thoại di động với các cuộc gọi điện thoại VoIP được thực hiện thông qua tổng đài IP của công ty.
  • Không bao giờ bỏ lỡ một cuộc gọi khi làm việc xa văn phòng của bạn.

Kiến thức cơ bản ZYCOO

Ra mắt CooVox Phiên bản 3.2.0 hoàn toàn mới

ZYCOO tại triển lãm điện tử toàn cầu

ZYCOO phiên bản hệ thống mới v3